Son Gelişmeler

Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine Olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol İmzalandı.

Rüzgar elektrik santrallerinin (RES) haberleşme ve radar sistemleri üzerindeki elektromanyetik etkileri konusunda uzun zamandan beri devam eden belirsizliğin giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Bakanlığımızın yetkili elemanlarının katılımıyla oluşturulan çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde “Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine olan Etkileşimi Konusunda İzin Süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol” hazırlanmıştır.

Söz konusu protokol, Genelkurmay Başkanlığı adına Korgeneral Sayın Abdullah RECEP, ETKB adına Sayın Metin KİLCİ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı adına Başkan Sayın Hasan KÖKTAŞ ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu adına Başkan Prof. Dr. Sayın Nüket YETİŞ tarafından 27.12.2010 tarihinde 4 nüsha olarak imzalanmıştır.

http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/3154/Ruzgar_Enerji_Santrallerinin_Kurulmasinin_Haberlesme_Seyrusefer_ve_Radar_Sistemlerine_Olan_Etkilesimi_Konusunda_Izin_Sureclerinin_Olusturulmasina_Iliskin_Protokol.pdf

( ALINTI )

Ge®eklige®eksiz, Protokol...

Hiç yorum yok: