ENERJİ YÖNETİMİ, POLİTİKALARI ve HUKUKU

Amaç
Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir.Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. Bu eğitim programıyla bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin bilgi eksikliğinin giderilmesi , yeni düzenlemeler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kimler katılabilir?
Eğitime avukatlar, enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, şirketlerin enerji yöneticileri, petrol dağıtım şirketlerinin yöneticileri,akaryakıt bayiliği sahipleri ve enerji sektörün de çalışmak ve kariyer yapmak isteyenler bu programa katılabilirler.

Sertifika: %80 devam koşulunu sağlayanlara BMI tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Program İçeriği:

 • Uluslararası Enerji Politikaları
 • Enerjinin Jeo-Politiği
 • Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
 • Nükleer Enerji Politikası
 • Enerji ve Çevre
 • Enerji Verimliliği(Yöneticiliği) ve Kalitesi
 • Enerji Etkinliği ve Teşvik Politikaları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teşvik Politikaları
 • Enerji Ekonomisi
 • Enerji Talep Tahmin Yöntemleri
 • Rekabet Hukukunun Enerji Piyasasına Uygulanması:
 • Petrol ve LPG Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon
 • Doğal Gaz Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon
 • Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülâsyon
 • EPDK nın İşleyişi ve Kararlarına Karşı Başvuru Yolları
 • Enerji Özelleştirmeleri Usul ve Esasları
 • Elektrik Dağıtım Ve Üretim Özelleştirmesinde Hukuki Boyut
 • Enerji Sözleşmeleri ve Enerji Finansmanı
 • Program Koordinatörü:

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Tam ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
  • Öğrenim belgesi

  Dikkat ! Eğitim verecek öğretim elemanları ve süreleri yukarıdaki gibi olmakla birlikte, süre ve öğretim elemanlarında değişiklik olabilir.

  Ayrıntılı Bilgi BURADA

  Ge®eklige®eksiz, Eğitim Programı...

  Hiç yorum yok: