Yorumsuz! Mayın Temizleme ve Peşkeş Çekme Düşüncesi

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek toprakların tarıma açılmasını öngören tasarı nın görüşülmesi sırasında sert tartışmalar çıktı. MHP ve CHP milletvekilleri mayınların temizlenmesine karşı olmadıklarını ancak, bu toprakların yabancılara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini vurguladılar.

CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, "Gazze'de yaşananlar için haklı bir hiddet içinde olanların, bu ülkenin toprağını İngilize, Ukraynalıya, İsveçliye, İsrailliye vermeye; ülkemizin Güneydoğusunda 2. bir Gazze yaratmaya hakkı yoktur" dedi.

Antalya Milletvekili Mehmet Günal ise "Danıştay, mayın temizlemeye ilişkin ihalede yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu tasarı da Danıştay'ın bu kararını by-pass etmek için getirildi. İhaleyi alan yabancı şirket, mayından temizlenen arazinin altında bulunan yeraltı kaynaklarının kullanımına izin vermezse ne olacak? Bu toprakların, İsrail'e 44 yıllığına verilmesinin sakıncalarını milli güvenlik açısından nasıl gidereceksiniz? Bu tasarı, milli güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından sakıncalıdır" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek toprakların tarıma açılmasını öngören Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlandı.

Tasarının tümü üzerinde CHP Grubu adına konuşan CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, geçmiş yıllarda, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için çalışma yapıldığını, ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Hükümetin, mayın temizleme işini ihaleye çıkararak, hem organik tarıma uygun hem de petrol rezervleri bulunan bu arazilerin yabancıların eline geçmesine imkan tanıdığını iddia eden Ergin, "Özellikle İsrail'in organik tarım yapma gerekçesiyle, bu bölgeye yönelik ihaleleri almak istediği kamuoyunda konuşuluyor.

İsrail'in, kendi ülkesinde bulabilmesi mümkün olmayan kalite ve büyüklüğe sahip ve aynı zamanda güçlü su kaynaklarına sahip bu araziye, 44 yıllığına yerleşmek istemesi, yadırganan bir durum değildir. 2020'den itibaren Ortadoğu'da su sorunu çıkacağı da dikkate alındığında, bu bölgenin değerinin gelecek yıllarda paha biçilmez olacağı açıktır" diye konuştu.

Gürol Ergin, CHP'nin, 178 bin 500 dekarı mayın döşenmiş, toplam 216 bin dekar arazinin mayından temizlenmesi ve arazinin mayını temizleyen şirkete tarımsal amaçlı kullandırılması amacıyla hazırlanan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtığını anımsattı.

Danıştay 13. Dairesinin de 11 Martta ihale şartnamesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini ifade eden Ergin, Danıştay kararında, mayınlı arazinin temizlenmesi ve daha sonra tarıma açılması işinin, aynı ihalede yapılmasının sakıncalı olacağının belirtildiğini kaydetti.CHP'li Ergin, Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin, tasarının alt komisyondaki görüşmelerinde, tasarıya ilişkin eleştirilerini dile getirdiğini belirterek, temsilcinin, tarıma açılacak arazinin bölge insanına verilmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

"ÜLKE ÇIKARLARI NEDENİYLE KARŞIYIZ"

Suriye sınırındaki çok büyük bir araziyi ilgilendiren bir tasarının, Milli Savunma Komisyonunda görüşülmemesini de eleştiren Ergin, "Ülke çıkarları nedeniyle tasarıya kesinlikle karşıyız" dedi.

Gürol Ergin, bölgedeki mayın temizleme işinin doğru, ancak 44 yıllığına yabancılara verilecek olmasının yanlış olacağını dile getirerek, mayın temizleme işinin, bedeli karşılığında yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Ergin, "Bu toprakları yabancılara veremezsiniz. O bölgedeki insanların atalarından gelen bu toprakları yabancılara vermek, o insanlara ihanettir. Gazze'de yaşananlar için haklı bir hiddet içinde olanların, bu ülkenin toprağını İngilize, Ukraynalıya, İsveçliye, İsrailliye vermeye hakkı yoktur. Hükümetin, ülkemizin güneydoğusunda 2. bir Gazze yaratmaya hakkı yoktur. Ancak bu tasarı yasalaşırsa, ülkemizde 2. bir Gazze yaratmış olacaksınız" diye konuştu."TASARI SAHİPSİZ KALDI"

MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Mehmet Günal da tasarıya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"Tasarının sahibi kim?" diye soran Günal, tasarıyı can siperane savunan Kemal Unakıtan'ın bakanlık görevinden alınarak yerine Mehmet Şimşek'in getirildiğini söyledi. Günal, tasarının, Unakıtan'dan sonra sahipsiz kaldığını öne sürdü.

MHP'li Günal, Genel Kurulda komisyon sıralarında bürokratlar otururken, Milli Savunma Bakanlığından kimsenin yer almamasını eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, önce mayın temizleme işinin Genelkurmay Başkanlığına verilmesi yönündeki görüşün ağırlık kazandığını, ancak daha sonra "ne olduysa" bundan vazgeçildiğini iddia eden Günal, tasarının, Milli Savunma Komisyonunda da görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Günal, Danıştayın, mayın temizleme ihalesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsatarak, "Danıştay, kararında, mayın temizleme ve o arazinin tarıma açılması işlerinin birlikte, aynı ihalede yapılamayacağını belirtiyor. Bu tasarı da Danıştay'ın bu kararını by-pass etmek için getirilmiştir" dedi.

MHP'li Günal, "İhaleyi alan yabancı şirket, mayından temizlenen arazinin altında bulunan yeraltı kaynaklarının kullanımına izin vermezse ne olacak? Bu toprakların, İsrail'e 44 yıllığına verilmesinin sakıncalarını milli güvenlik açısından nasıl gidereceksiniz? Bu tasarı, milli güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından sakıncalıdır" diye konuştu.

Ge®eklige®eksiz, AKP'nin akıl almaz kanun tasarıları...

Hiç yorum yok: